Homo technicus

Homo technicus е ходещ изправен примат от семейство Hominidae, живеещ в симбиоза с машините.

Има силно развито желание да е в крак с новите технологии и да притежава дигитални устройства.

ДНК анализите показват, че се е появил в началото на 20 век за пръв път в малки популации в цял свят.

Днес обитава всички континенти, а популацията му през 2022 се оценява на около 7,9 милиарди души.