Контакти

Lina Tonev (Tsvetelina Dimitrova) е съвременен артист, създаващ визуални и дигитални изкуства. В нейните проекти, тя изследва технологиите, човека и тяхното взаимодействие. Магистър специалност “Компютърни системи и технологии” в Техническия университет – София.

Лина преподава дисциплините “Въведение в програмирането за артисти” и “Интерактивна анимация” в магистърската програма “Дигитални изкуства” в Националната художествена академия – София, както и обучителни курсове по програмиране за деца в Академия Никола Тесла.

електронна поща: info@homotechnicus.net